ICTHub

Већ је било речи о томе да је стартап пословање ухватили широко замах у Западној Европи, па и у свакој земљи где су еконимије и привреде развијене. Било је и речи о томе да је ово тек у повоју у Србији, и да тек неколицина организација своју пажњу посвећује стартап пословању. Једна од таквих организација је „ICTHub“ чији програм и циљеве можете наћи на generacija3.icthub.rs.

Када је у питању овај програм, треба напоменути да ова организација нуде едукативне програме који трају седам месеци. У току ових седам месеци су интензивни курсеви и радионице где се савладавају сва неопходна знања и вештине неопходне за покретање и вођење стартап бизниса. Овде вас искусни предавачи и добар тим воде на вашем путу од идеје за неки стартап програм до остваривања пословања и долажења до тржишта. Добра ствар је та што је сваки програм прилагођем стварним потребама неког стартап пројекта како би он успео и био остварен.

Прва ствар коју треба да урадите јесте да одете на адресу већ поменутог сајта где морате попоунити онлајн пријаву за учешће у програму. Након селектирања, организација обавештава оне са најбољим идејама да су примљени на програм. Доббра ствар је, након што будете примљени, даће прво бити анализе вашег пројекта у смислу да ће вам бити предочено шта и како даље по питању конкретног развијања ваше идеје са циљем долажења до неког финансијског резултата. Како би ваш процес учења заиста дао резултате, најбитнија ствар је да долазите на радионице и блиско сарађујете са успешним менторима на путу до свог циља. Када су у питању ментори, треба рећи да овај програм поседује преко 60 ментора у разним областима. Сви ти ментори су доступни онлајн и сви они могу даље да вас упуте на оне који су већ успели на пољу на коме ви желите да базирате и водите своје пословање. Како би саветовање било конкретније, оно се нуди у виду саветодавне, подршка заједно са подршком у погледу правних аката, финансијске анализе и конструкције и развоних смерница.

Како би се што боље поделила искуства и знања, „ICTHub“ једном месечно организује сусрете где се предстваљају знања и достигнућа оних који су супели у својим стартап визијама. Мора се такође напоменути да процес селекције није једноставан, и да само најбољи прођу исти. Прецизније само 5 стартапова добија стипендије ове организације. Сваки програм садржи чеитир битне ставке и то: развој пословања, маркетинг, извори финансирање и вештине модерних технологија. Поред овога, радионице имају и тачно одређене теме за оне који их похађају, и то су: предузетнички начин размишљања за решавање проблема, основе „лин“ методологије, дизајнирање послобног модела и анализа тржишта и анализа конкуренције.

Уколико имате и питања у вези програма, ту се налази и одељак са најчешћим питањима који је од велике помоћи.
Може се слободно закључити да је од „ICTHub“ од велике помоћи на релативно новом српском стартап тржишту. Разлог овоме је чињеница да у србији процес едукације и инвестирања у стартапове није развијен, и да људи из Србије углавном морају да иду у иностранство како би посетили релеватне семинаре и обуке.