Стартап Србија

У скорије време, и државне власти у Републици Србији су почеле да увиђају важност стартап пословања и стартап фирми за свеукупну економију земље. Управо из овог разлога, Министарство финансија Републике Србије је покренуло програм Стартап Србија који је заправо конкурс за доделу бесповратних средстава овог министарства.

Првенствени циљ намене средстава овог програма јесу младе и нове програмерске фирме које нуде технолочке иновациј на разним пољима. Међутим, Министарство финансија је прописало и конкретне услове које сваки стартап мора да испуњњава како би добио средства. Пре свега, сваки кандидат мора да приложи одређене референце инвеститора, а то практично значи да морате бити кредитно способни како бисте добили ова средства. Ааље, у обзир долазе само и оне фирме које могу да доставе и своју историју пословања која ће потврдити да је фирма заиста активна две године и да је у том периоду активно радила на одређеним пројектима. Поред овога, свака омпанија мора да да образложење иновативних технологија које користи. Наиме, морате приказати да сте јединствени, да имате јединствену идеју у свом пословању, а овде није лоше уколико фирма поседује и неке патентиране производе или прграме који доказују њену иновативност. Поред овога, морате пружити и анализу исплативости свог пројекта. Наиме ваш понетицјал мора бити такав да ће се исплатити не само вама већ и да ће од тога имати користи и цело друштво, тј. како други привредни субјетки могу користити оно што ви нудите. Поред овога, морате приказати и како се ваш производ, оно што ви нудеите, може користити у сарањи са осталим фирмама у Србији, без обзирра на делатност, или у сарадњи са образовним институцијама било ког нивоа. Такође, можа и оно што је најбитније, морате јасно пказати како ће ваша фирма, тј. пословање, утицати, тачније допринети, поспешивању индустрије у Србији. Ово практично значи да морате да покажете да добијање средстава неће бити само за личну корист већ ће резултирати и директим и индиректним отварањем радних места.

Још један од услова који мора бити испуњен од неке стартап фирме јесте да то буде копманија из делатности информационих технологија и да мора да се бавим послом, тј. да је активна, намање две године.

Мора се такође напоменути да овај програм није кратког даха, и да је његова имплементација почела још пре пар година. Већ су готови конкурси за текућу, али и за неколико претходних година. Треба напоменути да је сада у току планирање конкурса за следећу, тј. 2017, годину. Очекује се да ће, као и до сада, конкурс бити расписан у марту, а да ће средства бити додељена у априлу свим онима који су прошли конкурс. Такође, треба напоменути и да има доста пријава али и да је контрола доделе средстава такође строга јер Министасрство жели да се побрине да само најбољи програми и фирме добију средства која ће им помоћи у даљем пословању.

Дакле, ово је одлична идеја и добар знак од државе да ће она заправо подржати нове идеје и радити на развијању и подржавању стартап идеја у Србији. Конкретан доказ су и финансијска средства која нуди ово министарство како би поспешило, охрабрило и унапредило стартап пословање и културу у Србији.